Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee Lapin Leipomo Oy:n asiakkaita

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lapin Leipomo Oy
Y-tunnus: 2656140-4
Postiosoite: Ahjotie 24 96320 Rovaniemi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Minna Saarelainen
Postiosoite: Ahjotie 24 96320 Rovaniemi
Puhelin: 040 145 9043
Sähköposti: tilaukset@lapinleipomo.fi

3. Rekisterin nimi

Lapin Leipomon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja
  tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat
  tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan
  suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla
  vastaavalla tavalla
 • Puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja
  julkisista rekistereistä
 • Henkilön / organisaation tilausten, tuotteiden ja palveluiden käytön ja muun
  vastaavan toiminnan perusteella

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan
  talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9.Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2.
mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan
pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta
varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla rekisterinpitäjään puhelimitse 040 145 9043 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.